Om mig

Så här beskrivs jag av en konsult i personalutveckling som lärde känna mig under längre tid:
Anders är en person vars drömkarriär är att ofta byta till så olika arbetsområden som möjligt, ungefär vart 2–4 år, och att gärna hålla många dörrar öppna. Ett karriärmönster som brukar kallas för ”entreprenör” eller ”igångsättare” med betoning på att utforska och förändra. Fungerar bäst i roller som ”förändringsagent” eller ”intraprenör” eller i roller där innovation, entusiasm, flexibilitet och förändring är viktiga egenskaper.

Anders är mest motiverad av omväxling och oberoende i arbetet, gärna tillsammans i team med andra.

Anders bör undvika uppdrag där han får göra samma uppgifter längre än tre till fyra år och jag passar bättre i roller där arbete av uppföljnings- och administrationskaraktär är minimalt.

Anders bör söka sig till positioner och uppdrag där oberoende tänkande, initiativkraft och utveckling är i fokus.

Enligt mig gjorde hon en helt korrekt bedömning. Jag kunde knappast säga det bättre själv, men vill ändå komplettera bilden med egna ord.

Min styrkor är att:
– ha förmåga att se problem ur flera synvinklar för att hitta lösningar
– ha helhetssyn på problem och lösningar och se sammanhang
– vara en bra lyssnare
– vara prestigelös, kan ställa ”dumma frågor” utan att skämmas.
– ha lätt för att lära mig, och drivs av att utforska nya områden
– vara noggrann och omsorgsfull öven med detaljer
– självdisciplin

Jag har ett stort intresse för teknik och trivs i skärningspunkten där teknik möter humaniora och där gränser mellan teknik, konst och samhällsutveckling suddas ut.

Ja det var lite kort om mig. Om du tror att vi skulle kunna samarbeta inom något område eller projekt är det bara att kontakta mig.